Co si počít s Vaší starou nepotřebnou firmou?

Co si počít s Vaší starou nepotřebnou firmou?

Už ji nepotřebujete. Dosloužila. Nebo máte jinou. Splnila svůj účel či jinak se stala nepotřebná. (Vaše bývalá milenka. Vaše dítě. Váš život.  Vaše vášeň. Vaše všechno.)  Zkrátka a jednoduše Vaše STARÁ firma. 

(Předpopokládáme, že ji od Vás nikdo nechce za tučný obnos odkoupit a pokračovat v činnosti. Je Vám pouze na obtíž a již v podstatě nevykonává žádnou podnikatelskou činnost). 

Co teď? V případě, že se bavíme o Vaší takzvané OSVČ (podnikali jste jako fyzická osoba na živnostenský list) stačí obejít (obeslat) sociálku, zdravku, živnosťák, finančák a jste z toho takřka venku. Pokud jste v posledních letech neuplatňovali nárok uplatnění DPH z majetku či zásob, nebo jinak nehromadili aktiva, máte po starostech. Vyjde Vás to na finančních nákladech za poštovné nebo jízdenku MHD a půlden vyřizování. Maximálně. 

Ale pokud bylo Vaší cestou podnikat jako s.r.o. (a rozumných důvodů k tomu bylo mraky) zbyla Vám firma, u které je nutné plnit mnoho povinností – podávat KH, DPH, DPPO, SD a další (zkrátka nudná nutná lejstra). Protože systém, ten nezapomíná! Penálemi se připomíná. A na vysoké penále nebyla horší doba než ta dnešní. Finanční správa se v této oblasti nebývale činí. Samozřejmě řádná péče o tuto administrativu něco stojí. Tisícovky měsíčně. 

Co tedy s ní?

a) Přepíšu na tzv. „bezdomovce“.  Cena? Pokud není firma zadlužená, obvykle několik desítek tisíc korun. Je-li firma plátcem DPH, může se Vám povést z toho „vytřískat“ ještě nějaký dukát, neboť po takových firmách, plátcích DPH, je občas sháňka. Tedy pokud nenarazíte na podvodníky a není potom ještě z ostudy kabát v podobně výslechů u policie a podobně.  
Tato možnost není legální a vážně ji nedoporučujeme, což však neznamená, že se někde pokoutně neděje. Inzerátů na odkoupení firem (i zadlužených) je i dnes vidět stále dost.

b) Nechám firmu ležet ladem. Jakmile to bude možné, zruším registraci k DPH. U takovéto firmy pak stačí podat jednou ročně přiznání k dani z příjmu právnických osob. A je splněno. Tato možnost však dle zákona také není úplně v pořádku. Je však „křišťálově čistější“, oproti variantě A.

c) Jsem čestný a spořádaný občan. Udělám vše podle zákona. Ano. Jen a pouze tato varianta je správně. Jak už však ze života víme, ta správná varianta je nejdražší a nejtěžší. 
Zde je výčet toho, co a jak:

Časově od 4 měsíců, finančně často od 50tis. Čím větší firma, tím dražší, delší a složitější proces.

Na úvod: Likvidace právnické osoby je upravena občanským zákoníkem. Cílem likvidace je vypořádat veškeré pohledávky a závazky společnosti a vymazat ji z obchodního rejstříku.

Toto ještě zdaleka není ani začátek: Proces likvidace vždy začíná zrušením společnosti, u kterého je vyžadován notářský zápis. Spolu se zrušením společnosti a vstupem do likvidace je jmenován likvidátor, kterého volí jednatelé společnosti, popř. jej jmenuje soud. Společnost je povinna ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace uzavřít účetní knihy, provést účetní závěrku a podat přiznání. Poté vystupuje pod svým názvem společně s dodatkem „v likvidaci“. Likvidátor musí zveřejnit vstup do likvidace společnosti a také výzvu pro věřitele v Obchodním věstníku. Poté probíhá proces likvidace společnosti, kdy likvidátor uspokojuje věřitele a prodává majetek společnosti. Do 30 dnů po skončení likvidace je likvidátor povinen podat návrh na výmaz.


Zkráceně řečeno: Celkově se dá shrnout postup likvidace následovně:

  • rozhodnutí orgánu obchodní korporace o zrušení likvidací, včetně notářského zápisu
  • jmenování likvidátora
  • administrativní úkony spojené se vstupem do likvidace
  • zpracování účetnictví během likvidace
  • vypořádání majetku likvidované právnické osoby
  • zajištění archivace dokumentů
  • návrh na výmaz z veřejného rejstříku

Likvidace u společností je vždy individuální a odvíjí se od velikosti společnosti a stavu majetku. U nejmenší společnosti bez majetku a závazků je délka likvidace nejméně 4 měsíce. Je to dáno především zákonnou lhůtou pro zveřejnění oznámení o vstupu v Obchodním věstníku.
Od srpna 2019 bude proces likvidace právnických osoba administrativně i finančně jednodušší. Novela se zaměřuje především na právnické osoby, které se zapisují do jiného než obchodního rejstříku (jedná se zpravidla o spolky a podobné právnické osoby).  Nově za tyto společnosti nemusí oznamovat likvidátor vstup do likvidace 2x a tedy platit dva poplatky, jak tomu bylo doposud. Stačí pouze vstup do likvidace oznámit ve veřejném rejstříku po dobu nejméně 3 měsíců. Veřejný rejstřík je přístupný všem a zdarma na internetu. Není zde nutná žádná registrace a veškeré informace jsou dostupné okamžitě. Náklady na likvidaci spolku budou zcela minimální. Zákonodárci si od této změny slibují snížení počtu neaktivních spolků, kterých je momentálně zhruba 60 tisíc. 
U obchodních korporací zůstala povinnost alespoň jednoho zveřejnění v Obchodním věstníku.

Závěrem: není naším cílem Vás vybízet k nekalým jednáním a taktikám. Jen poukázat na to, že už při zakládání společností s ručením omezeným je třeba si uvědomit i to, jak se tyto společnosti ruší, že je to proces mnohdy složitější (časově i finančně), než jejich samotné založení. I v této problematice (zákonného zrušení firem) máme zkušenosti. Doporučíme Vám ty nejlepší právníky v okolí a s jejich spolupráci Vám pomůžeme zákonně uzavřít kapitolu vašeho podnikání. 

Další články

Všechny články