Osvobozené příjmy a jak na ně?

Osvobozené příjmy a jak na ně?

Konec března se nezadržitelně blíží. Všechny potřebné materiály jste již odevzdali účetnímu, víte, jaké budete platit daně a máte na ně odloženo. Dáváte si nohy na stůl nebo se konečně můžete s čistou hlavou věnovat vaší firmě. Zkrátka jste ten daňový frmol letos přežili a máte zase rok klid. Někdo ano, někdo ještě bohužel ne.

V dnešním článku naťukneme situaci okolo osvobozených příjmů, jako jsou například dědictví, prodeje podílů ve firmách, akcií nebo nemovitostí. Označení osvobozené znamená zpravidla fakt, že se z nich za dodržení zákonem stanovených podmínek (většinou časového testu, tedy období, ve kterých je poplatník vlastnil či užíval) neplatí daň z příjmu. Tudíž se vlastně do daňového přiznání nikde neuvádí a nemusí se nikde hlásit. Což je v pořádku pouze do výše pět milionů korun.

Jaký je postup, když částku překročíte, se dozvíte níže. Mimo to jsme si pro vás připravili přehled nejčastějších situací osvobozených příjmů, které je nutno nahlásit. Najdete se v našem seznamu?

Osvobozený příjem překračující tuto hranici spadá do ohlašovací povinnosti a je třeba jej správci daně nahlásit. Proto toto nahlášení nenajdete na webovém portálu finanční správy předepsaný formulář, můžete jej dohledat jako formulář doporučený.

Nejčastější situace osvobozených příjmů, které je nutno nahlásit:

  • Prodej nemovitosti či domu, ve kterém poplatník bydlel alespoň dva roky, nebo jej pět let vlastnil.
  • Prodej podílů z firem, které měl poplatník v držení déle než pět let.
  • Prodej akcií, které byly v držení minimálně po dobu tří let.
  • Dědictví. Zde se nejedná o částku sníženou o dluhy, ale o částku před tímto odečtem.
  • Dar od příbuzného, ať v přímé či nepřímé linii.

Ve všech výše uvedených případech platí, že pokud by se jednalo o rozložení do více splátek v jednotlivých letech (vždy přesahující částku 5 milionů Kč) musí se ohlašovací povinnost plnit každý rok, a to do termínu před podáním daňového přiznání.

Pokud je pro vás oblast osvobozených příjmů stále španělskou vesnicí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme.

Další články

Všechny články