TopTax - Vaše účetní kancelář

Tři zkratky, za kterými se skrývá tvrdá dřina

Tři zkratky, za kterými se skrývá tvrdá dřina

Vývoj právní úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkratka BOZP), požární ochrany (zkratka PO) a životního prostředí (zkratka ŽP) podléhá neustálým změnám. Proto je dnes naprostou nutností mít v záloze daleko více odborníků, kteří zvládnou obstarat veškerou administrativu a zajistí bezpečnost. 

Všechny tři zmiňované oblasti jsou společným strašákem nejen pro firmy, ale také pro OSVČ. Nejde ani tak o splnění platných předpisů daných zákonem, ale především o ochranu zdraví vašeho a vašich zaměstnanců, o ochranu majetku a v neposlední řadě o samotnou ochranu životního prostředí.

Detailní informace na toto téma a záchranný kruh v podobě kontaktu na odborníka na slovo vzatého, naleznete na našem blogu. (tlačítko Pokračovat na blog)

Co se vlastně skrývá pod zkratkami BOZP, PO a ŽP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – zjednodušeně jde o souhrn všech opatření ze strany zaměstnavatele, která mají zamezit vzniku ohrožení nebo poškození zdraví pracovníků. 

BOZP tvoří celá řada oblastí. Jedná se především o:

 • Předcházení nebo omezování rizika ohrožující životy zaměstnanců při práci
 • Vytváření systému pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Zpracování kategorizace prací
 • Zpracování povinné dokumentace a dohlížení na její aktuálnost
 • Řešení revize elektřiny, plynu, tlakových nádob, komínů atd.
 • Provádění pravidelných prověrek
 • Školení zaměstnanců a mnoho dalších neméně důležitých úkolů

Požární ochrana – v praxi představuje zavedení technických i teoretických prostředků prevence požáru, která mají zamezit ohrožení lidského života.

PO obsahuje témata jako:

 • Předcházení vzniku mimořádné události
 • Vytváření systému pro rychlé a účinné zdolávaní nastalých mimořádných událostí
 • Zpracování potřebné dokumentace (např. požární řády, poplachové směrnice, evakuační plány atd.)
 • Školení zaměstnanců a dalších úkoly

 

Životní prostředí – laicky řečeno poskytne návod, jak minimalizovat dopad činnosti vaší společnosti na životní prostředí. 

ŽP upravuje tyto oblasti:

 • Ochrana životního prostředí dodržováním stanovených postupů
 • Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi
 • Ochrana vody, půdy a ovzduší
 • Prevence závažných havárií
 • Produkce a nakládání s odpady
 • Ohlašovací povinnosti a mnoho dalších úkolů

Jak sami vidíte, i když jsme vám předložili jen hrstku informací, je téma hodně obsáhlé. Možná se právě teď chytáte za hlavu a přemýšlíte: Co dál? Každá společnost nebo OSVČ jsou postaveni před rozhodnutí, jak budou tyto oblasti řešit. Je výhodnější platit si vlastního zaměstnance? Využijete externího pracovníka? Nebo se to naučíte sami? 

My v TOPTAX jsme se rozhodli předat řešení těchto oblastí odborníkovi. Díky tomu se i nadále můžeme plně soustředit na to, proč jsme zde, a co umíme nejlépe – daně, účetnictví a mzdy. 

V případě zájmu vám rádi zprostředkujeme schůzku s odborníkem, nebo se na něj můžete obrátit sami: Ing. Rudolf Čech, tel. 728 166 020, e-mail rudolf.cech@gmail.com

Chtete-li mít neustálý online zdroj novinek a žhavých informací z prostředí daní a účetnictví, sledujte Facebook profily Toptax a súčto.

Naše služby

Kontakty

TOPTAX

TOPTAX innovations a.s.

IČ:25399161

DIČ:CZ25399161

Spisová značka:B 1936, zapsáno: 1.června 1998

Einfo@toptax.cz

T+420 602 606 088

Sídlo a kancelář společnosti

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava-Poruba

Provozní doba kanceláře

PO7:00 - 17:00

ÚT7:00 - 15:00

ST7:00 - 17:00

ČT7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

Najdete nás také zde

Poptávkový formulář

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.
Stránky jsou chráněny službou Google reCAPTCHA ochrana osobních údajů a smluvní podmínky.

Naši lidé

Majitelé
Michal Horníček, MBA
majitel a jednatel společnosti
Jan Rykaluk, MBA
majitel a jednatel společnosti

 

Asistentky
Petra Neuerová
asistentka jednatelů

 

Vedení
Ing. Monika Lagron Knápková
ředitelka společnosti/daň.poradkyně
Lucie Adamcová
vedoucí mzdová účetní
Bc. Lenka Čechová
finanční ředitelka

 

Daňové oddělení
Ing. Zuzana Kubíková
asistentka daňové poradkyně

 

Mzdové oddělení
Senior
Kateřina Vitásková
mzdová účetní senior
Tereza Niklová
mzdová účetní senior
Romana Samcová
mzdová účetní junior

 

Junior
Tereza Švomová
mzdová účetní junior

 

Účetní oddělení
Senior
Tereza Cholevová
účetní senior
Hana Hurníková
účetní senior
Gabriela Urbánková
účetní senior
Lucie Haroková
účetní senior
Zuzana Nevludová, DiS.
účetní senior
Aneta Horáčková
účetní senior

 

Junior
Bc. Jana Kratochvílová
účetní junior
Tereza Manová
účetní junior
Radoslava Janáková
účetní junior
Ondřej Vícha
účetní junior
Kateřina Jančová
účetní junior
Nikola Jančová
účetní junior
Matěj Praus
účetní junior