TopTax - Vaše účetní kancelář

Svěřenský fond - fenomén s příchutí tradice

Svěřenský fond - fenomén s příchutí tradice

Současná online doba je plná nových fenoménů jako sdílená ekonomika, kryptoměny, sociální sítě, samořiditelné vozy apod. Mezi nimi v ČR zcela vyčnívá jiný tip trendu, a tím je institut svěřenského fondu. I když je medializován především v posledních letech, jde o tradiční, stovky let užívaný nástroj ochrany majetku. Do českého právního řádu se po dlouhých desetiletích vrátil v roce 2014.

Co tedy svěřenský fond představuje?

Tvrzení se různí. „Svěřenský fond je jen pro boháče!“, „Svěřenské fondy jsou jen další nástroj, jak ulít majetek za kopečky!“, „Svěřenský fond, to je určitě další podvod na nás poctivé!“ Pro lidi znalé věci jsou tyto citáty úsměvné. Ale zároveň si musíme uvědomit, že každá nová věc má své „porodní bolesti“, a že chvíli trvá, než ji okolí akceptuje, pochopí, sžije se s ní a začne naplno využívat její potenciál. Je nesporné, že svěřenské fondy tímto obdobím právě prochází. A institut svěřenského fondu se neučí poznávat jen široká veřejnost, ale také instituce veřejné správy jako katastrální a finanční úřady, soudy či veřejné rejstříky.

Jak je to tedy s těmi podvody a nástrojem jen pro bohaté?
Tato tvrzení jsou samozřejmě nesprávná a spíše plynou z obecné obavy z věcí nových, neznámých a na první pohled komplikovaných. Svěřenský fond je nástroj podobný obchodním společnostem, spolkům, družstvům nebo nadacím, které jsme se naučili užívat v každodenním životě. Jedná se o nástroj využitelný takřka pro kohokoliv, kdo vlastní nějaký majetek nebo vlastnictví majetku v budoucnu plánuje.  Svěřenský fond pak slouží nejen ke správě tohoto majetku, ale také k jeho ochraně. Umí elegantně vyřešit mezigenerační převod dle přání původního vlastníka a předejít jeho rozmělnění. Může sloužit k ochraně majetku před neočekávanými vlivy (nechtění dědicové, insolvence, exekuce aj.), k zachování běhu rodinné firmy nebo potomkům k usnadnění vstupu do světa dospělých. A toto jsou přeci „fair“ motivy, sdílí desítky tisíc rodin.

Máme se obávat? V čem být obezřetní?

Nelze vyloučit určitý vývoj v politickém prostředí, který může zapříčinit legislativní změny s vlivem na oblast svěřenských fondů. Avšak i v případě zásadních změn by v právním státě neměly výrazněji dopadnout na majetek ve svěřenských fondech. Lze předpokládat spíše parametrické změny než zrušení institutu.

K jedné zásadní legislativní změně již došlo, když byl k 1. 1. 2018 zřízen rejstřík svěřenských fondů. Ten by měl přispět především k větší transparentnosti.

Za zmínku stojí i osoba svěřenského správce, jehož role je naprosto klíčová. Vykonává s péčí řádného hospodáře správu nad vyčleněným majetkem. Je tedy na místě, aby zakladatel svěřenského fondu vždy důsledně zvážil svůj výběr. Správcem zvolte osobu s dostatkem odborných znalostí a zkušeností, kterému důvěřujete a jste si jisti, že své role nezneužije (profesionál, rodinný příslušník, právník aj.). Osobu správce může zakladatel svěřenského fondu kdykoliv vyměnit – tedy například v momentě, kdy není s výkonem správy nad vyčleněným majetkem spokojen.

Jak svěřenský fond vzniká? 

Svěřenský fond vzniká vyčleněním vybraného majetku z vlastnictví zakladatele a jeho svěřením do správy určenému správci. Ten vykonává správu dle zakladatelem vydaného statutu fondu, a to výhradně ve prospěch obmyšlených osob (beneficientů).

Druhou možností vzniku je tzv. pořízením pro případ smrti, kdy svěřenský fond vzniká až s úmrtím jeho zakladatele. Majetek ve svěřenském fondu se ocitá v tzv. "vlastnickém vakuu" – vzniká zcela oddělené a nezávislé vlastnictví. Takovýto majetek pak není postižitelný například exekucí, insolvenčním řízením či nechtěným dědictvím.

Zajímají-li vás další podrobnosti v oblasti svěřenských fondů nebo uvažujete či chcete jeden založit, potřebujete poradit či pomoci? Obraťte se na nás!

Aby vám neunikly žádné novinky a tipy z oblasti účetnictví a daňového poradenství sledujte také náš Facebook.

Naše služby

Kontakty

TOPTAX

TOPTAX innovations a.s.

IČ:25399161

DIČ:CZ25399161

Spisová značka:B 1936, zapsáno: 1.června 1998

Einfo@toptax.cz

T+420 602 606 088

Sídlo a kancelář společnosti

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava-Poruba

Provozní doba kanceláře

PO7:00 - 17:00

ÚT7:00 - 15:00

ST7:00 - 17:00

ČT7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

Najdete nás také zde

Poptávkový formulář

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.
Stránky jsou chráněny službou Google reCAPTCHA ochrana osobních údajů a smluvní podmínky.

Naši lidé

Majitelé
Michal Horníček, MBA
majitel a jednatel společnosti
Jan Rykaluk, MBA
majitel a jednatel společnosti

 

Asistentky
Petra Neuerová
asistentka jednatelů

 

Vedení
Ing. Monika Lagron Knápková
ředitelka společnosti/daň.poradkyně
Lucie Adamcová
vedoucí mzdová účetní
Bc. Lenka Čechová
finanční ředitelka

 

Daňové oddělení
Ing. Zuzana Kubíková
asistentka daňové poradkyně

 

Mzdové oddělení
Senior
Kateřina Vitásková
mzdová účetní senior
Tereza Niklová
mzdová účetní senior
Romana Samcová
mzdová účetní junior

 

Junior
Tereza Švomová
mzdová účetní junior

 

Účetní oddělení
Senior
Tereza Cholevová
účetní senior
Hana Hurníková
účetní senior
Gabriela Urbánková
účetní senior
Lucie Haroková
účetní senior
Zuzana Nevludová, DiS.
účetní senior

 

Junior
Bc. Jana Kratochvílová
účetní junior
Aneta Horáčková
účetní junior
Tereza Manová
účetní junior
Radoslava Janáková
účetní junior
Ondřej Vícha
účetní junior