TopTax - Vaše účetní kancelář

Svěřenský fond jako nástroj prevence

Svěřenský fond jako nástroj prevence

Zkusme si představit podnikatele, kterému se už pár let úspěšně daří rozvíjet své podnikání. Nyní je připraven toto své podnikání dále rozšířit, přijmout zaměstnance, investovat. Takovýto rozvoj skýtá příležitosti, avšak také možné hrozby. Rozvoj si žádá investice a na investice je nutné získat prostředky. Riziko je součást podnikání a tak se náš podnikatel rozhodne „do toho jít“. Z důvodů, které ani nemusel zcela sám ovlivnit, se náš podnikatel místo vrcholu ocitl na samém dně (exekuce, prodej osobního majetku, insolvence). Rozhodl se náš podnikatel správně? Udělal pro dosažení úspěchu vše potřebné? Pomohl by mu nyní k záchraně majetku svěřenský fond?

Ponechejme naší fiktivní osobu svému osudu a zaměřme se pouze na zodpovězení poslední otázky – NE, v této chvíli už by svěřenský fond nebyl řešením! V době, kdy člověk již směřuje k insolvenci, by snaha o ochranu majetku prostřednictvím jeho vyčlenění do svěřenského fondu byla neúspěšná a věřitelé by na něj dosáhli. Svěřenský fond tedy nelze užít k ochraně majetku ex post, ale lze jej užít k ochraně preventivní. Pokud by náš fiktivní podnikatel svůj majetek vyčlenil do svěřenského fondu v dobách před zahájením oněch riskantních operací, byl by v případě nezdaru ochráněn před jeho budoucími věřiteli. Takovéto užití svěřenského fondu je naprosto legitimním nástrojem ochrany majetku, který je tímto způsobem standardně využíván v celém anglosaském světě. Z uvedeného tedy vyplývá, že svěřenský fond je prostředek dlouhodobé prevence a ne nástroj k řešení již nastalého problému.

Insolvence není zdaleka jediným rizikem, před kterým lze rodinný majetek prostřednictvím svěřenského fondu preventivně chránit. Svěřenský fond může také sloužit k udržení celistvosti nabytého majetku (obchodní společnosti, pozemkové celky aj.), k ochraně před nechtěnými dědici a marnotratnými dětmi, k ochraně před rozvodem či exekucí blízkého člena rodiny.

Preventivní ochrana majetku může být analogií k preventivní ochraně vlastního zdraví. V době, kdy jsme zcela fit a plní sil, bychom měli činit kroky pro udržení našeho zdraví, absolvovat preventivní prohlídky a snažit se včas eliminovat zárodky problémů. A obdobné to je i s ochranou majetku. Na prevenci musíme myslet právě v době „blahobytu“, kdy se nám daří a domníváme se, že se nemůže nic špatného stát! A právě svěřenský fond je tím nástrojem, který může majetek ochránit a přinést jeho vlastníkovi požadovaný klid a bezpečí...

Svěřenský fond vzniká vyčleněním vybraného majetku z vlastnictví zakladatele a jeho svěřením do správy určenému svěřenskému správci. Ten vykonává správu dle zakladatelem vydaného statutu fondu, a to výhradně ve prospěch obmyšlených osob (beneficientů). Druhou možností vzniku je tzv. pořízením pro případ smrti, kdy svěřenský fond vzniká až s úmrtím jeho zakladatele. Majetek ve svěřenském fondu se ocitá v tzv. "vlastnickém vakuu" – vzniká zcela oddělené a nezávislé vlastnictví. Takovýto majetek pak není postižitelný například exekucí, insolvenčním řízením či nechtěným dědictvím.

Aby vám neunikly žádné novinky a tipy z oblasti účetnictví a daňového poradenství sledujte také náš Facebook.

Naše služby

Kontakty

TOPTAX

účetní a daňová kancelář s.r.o.

IČ:26840448

DIČ:CZ26840448

Spisová značka:C 156913, zapsáno: 7.října 2009

Einfo@toptax.cz

T+420 607 034 888

Sídlo a kancelář společnosti

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava-Poruba

Provozní doba kanceláře

PO7:00 - 17:00

ÚT7:00 - 15:00

ST7:00 - 17:00

ČT7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

Poptávkový formulář

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.

Najdete nás také zde

Naši lidé

Majitelé
Michal Horníček, MBA
majitel a jednatel společnosti
Jan Rykaluk, MBA
majitel a jednatel společnosti

 

Asistentky
Linda Jankuliaková
asistentka účetní kanceláře
Petra Neuerová
asistentka jednatelů

 

Vedení
Ing. Monika Knápková
daňový poradce
Lucie Adamcová
vedoucí mzdová účetní
Bc. Lenka Čechová
vedoucí účetní kanceláře - na mateřské dovolené
Petra Matugová
ředitelka společnosti - na mateřské dovolené

 

Daňové oddělení
Bc. Miroslava Menšíková
asistentka daňového poradce

 

Mzdové oddělení
Senior
Kateřina Vitásková
mzdová účetní senior
Ing. Hana Rusková
mzdová účetní senior

 

Účetní oddělení
Senior
Hana Hurníková
účetní senior
Gabriela Urbánková
účetní senior
Ing. Barbara Morská
účetní senior
Lucie Haroková
účetní senior

 

Junior
Tereza Cholevová
účetní junior
Bc. Jana Kratochvílová
účetní junior
Ing. Veronika Březinová
účetní junior
Ing. Zuzana Kubíková
účetní junior