TopTax - Vaše účetní kancelář

Předcházejte sankcím při daňové kontrole

Předcházejte sankcím při daňové kontrole

Přemýšlíte nad tím, jak je vlastně možné dostat se do problémů při daňové kontrole? Můžeme vás ujistit, že velmi snadno. V praxi si situaci představte asi nějak takto – plátce daně si uplatní nárok na odpočet DPH. V tu chvíli se na scéně objeví daňová kontrola a vyzve plátce k předložení důkazních prostředků. Správce daně v současnosti dokonce vyžaduje k prokázání daných skutečností detailnější důkazní prostředky.

Co to znamená? Co můžete použít jako důkaz

Pokud se budeme bavit o oblasti DPH, pak se nejčastěji jedná o prokázání uplatněného nároku na odpočet. Zjednodušeně je potřeba ukázat, že jste na daních ušetřil oprávněně.

Může se jednat například o:

  • dokázání, že plnění skutečně proběhlo a že bylo opravdu použito pro zajištění a udržení příjmů
     
  • dokázání, že plátce provedl dostatečnou kontrolu, aby tak byla vyloučena účast na daňovém podvodu

Plátci bohužel stále žijí v mylné představě, že jim jako důkaz vystačí daňový doklad. Ze závěrů soudů i správců daně je však patrné, že daňový doklad je pouze částí důkazních prostředků. Pokud správce daně vyhodnotí, že předložené důkazní prostředky jsou nedostatečné, zamítne plátci nárok na odpočet DPH a doměří DPH v příslušné sazbě. A aby to nebylo málo, nejenže rozdíl v daních doplatíte, ještě vám budou vyměřeny tyto sankce:

  • Úroky z prodlení

Pokud je správcem daně doměřena daň z minulých období, tak se plátce logicky ocitne v situaci, že daň neuhradil v termínu. Za toto prodlení správce daně stanoví úrok z prodlení, který se počítá za každý den prodlení. Výše úroku z prodlení činí 14% + platná repo sazba stanovená ČNB (aktuálně 0,5%). Dobrou zprávou je, že můžete požádat o částečné prominutí úroků z prodlení.

  • Penále

Plátci DPH po doměření daně vzniká povinnost uhradit penále ve výši 20% z doměřené částky. Penále lze na základě žádosti prominout až do výše 75 %.

  • Trestní sankce

Správce daně může neprokázání určité skutečnosti v krajních případech vyhodnotit jako spáchání úmyslného trestného činu zkrácení daně. Plátci by tedy dokazování v rámci kontrol neměli podceňovat.

Nejste si jistí, zda máte vše řádně ošetřeno a při daňové kontrole se chcete vyhnout problémům? Nebo máte kontrolu za sebou a potřebujete správně doložit daňové úlevy? Kontaktujte nás! Máme v týmu specialisty, kteří se vám o daně a jejich optimalizaci postarají.

Naše služby

Kontakty

TOPTAX

účetní a daňová kancelář s.r.o.

IČ:26840448

DIČ:CZ26840448

Spisová značka:C 156913, zapsáno: 7.října 2009

Einfo@toptax.cz

T+420 607 034 888

Sídlo a kancelář společnosti

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava-Poruba

Provozní doba kanceláře

PO7:00 - 17:00

ÚT7:00 - 15:00

ST7:00 - 17:00

ČT7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

Poptávkový formulář

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.

Najdete nás také zde

Naši lidé

Majitelé
Michal Horníček, MBA
majitel a jednatel společnosti
Jan Rykaluk, MBA
majitel a jednatel společnosti

 

Asistentky
Linda Jankuliaková
asistentka účetní kanceláře
Petra Neuerová
asistentka jednatelů

 

Vedení
Ing. Monika Knápková
daňový poradce
Lucie Adamcová
vedoucí mzdová účetní
Bc. Lenka Čechová
vedoucí účetní kanceláře - na mateřské dovolené
Petra Matugová
ředitelka společnosti - na mateřské dovolené

 

Daňové oddělení
Bc. Miroslava Menšíková
asistentka daňového poradce

 

Mzdové oddělení
Senior
Kateřina Vitásková
mzdová účetní senior
Ing. Hana Rusková
mzdová účetní senior

 

Účetní oddělení
Senior
Hana Hurníková
účetní senior
Gabriela Urbánková
účetní senior
Ing. Barbara Morská
účetní senior
Lucie Haroková
účetní senior

 

Junior
Tereza Cholevová
účetní junior
Bc. Jana Kratochvílová
účetní junior
Ing. Veronika Březinová
účetní junior
Ing. Zuzana Kubíková
účetní junior