TopTax - Vaše účetní kancelář

Mezigenerační předání majetku aneb předejte zlaté vejce

Mezigenerační předání majetku aneb předejte zlaté vejce

Za poslední tři desetiletí dokázaly statisíce rodin v naší zemi nabýt nemalý majetek – ať už se jedná o nemovitosti, peněžní prostředky, firmy, akcie, umělecká díla či cenné kovy. S přibývajícím věkem se pak v těchto rodinách často řeší, jak s nabytým majetkem dále naložit, jak ho rozdělit mezi potomky, resp. jak tento majetek zachovat pro nastupující generace. Ne vždy jsou tyto starosti příjemné, neboť ne vždy fungují ideálně vztahy a ne vždy se představy majitele shodují s představami jeho potomků apod. Obecně známý institut darování či dědictví pak nemusí být ideální cestou. Vhodnou alternativou naopak může být svěřenský fond, který dokáže elegantně naplnit představy vlastníka předávaného majetku a vyřešit vše dle jeho vůle. V čem se využití svěřenského fondu liší od dědictví? Jaké výhody nese svěřenský fond oproti závěti či přímému darování?

Mezigenerační předání, nebo-li transfer, majetku může majitel z povahy věci učinit pouze za svého života. Pokud však v tomto zůstává po dobu života nečinný a zemře, stane se jeho majetek součástí pozůstalosti. Dle výsledku řízení pozůstalosti pak přechází majetek na jeho zákonné dědice. Tento proces však může mít ze vztahových důvodů mezi dědici „nepěkný“ a zdlouhavý průběh. A jeho výsledkem může být nesmyslné rozdrobení rodinného majetku, paralyzování fungování rodinné firmy aj. Pokud je majitel prozřetelný, může za doby svého života využít několika způsobů řešení – těmi obecně známými jsou například bezúplatný převod (darování) nebo sepsání závěti. I zde ale vyvstávají otázky. Co když jsou potomci pro darování příliš mladí a nezkušení? Co když budou s majetkem nakládat neuvážlivě? Je závěť sepsána opravdu vhodně a dojde beze zbytku k naplnění poslední vůle? 

Ideálním řešením je transfer majetku prostřednictvím svěřenského fondu. Jak to celé funguje? Majitel si založí svěřenský fond, do kterého následně vyčlení vybraný majetek. O tento majetek pak pečuje jmenovaný správce či správci - jedním ze správců může být i sám zakladatel. Správce se musí vždy řídit pravidly statutu svěřenkého fondu, která zakladatel definuje při jeho zřizování. Statut vždy obsahuje okruh obmyšlených osob (beneficientů), které mají nárok na plnění z fondu.  

Zásadním pozitivem řešení je skutečnost, že si původní majitel může jasně definovat okruh osob a podmínky pro plnění z fondu. Postupné vyplácení benefitů z fondu či převod vybraného majetku tak může být podmíněno třeba dosažením určitého věku nebo stupně vzdělání beneficienta, narození potomka, povinnost starat se o zdravotně postiženého sourozence či zajišťovat nadstandardní zdravotní péči pro stárnoucího zakladatele.

Mezi další výrazná pozitiva patří skutečnost, že majetek ve svěřenském fondu představuje zcela oddělené a nezávislé vlastnictví, čímž nespadá do exekuce, nepodléhá insolvenčnímu řízení a zároveň nepatří do dědictví - úmrtím zakladatele se tedy již nemůže stát součástí pozůstalosti. Správu nad majetkem nadále vykonává správce a zajišťuje plnění určeným beneficientům dle pravidel ve statutu. Ti mohou jeho činnost kontrolovat a v případě nespokojenosti se obrátit na soud. Svěřenský fond zanikne v momentě, kdy uplyne doba jeho trvání, bude naplněn jeho účel, resp. bude z fondu vyčerpán veškerý majetek.

Z uvedeného vyplývá, že svěřenský fond představuje nepřeberné možnosti pro mezigenerační předání majetku. Jedná se o hodnotnou alternativu pro vlastníky majetku, kteří čelí složitým rodinným vztahům, obávají se zhýralosti zákonných dědiců, nemají vlastní potomky nebo si jen takto chtějí udržet kontrolu nad dalším nakládáním se svým jměním.

Chcete-li bezpečně zajistit mezigenerační převod majetku nebo máte doplňující dotazy, obraťte se na nás. Spolupracujeme se speciality, kteří patří mezi největší profesionály a znalce zmíněné problematiky. 

Aby vám neunikly žádné novinky a tipy z oblasti účetnictví a daňového poradenství sledujte také náš Facebook.

 

Naše služby

Kontakty

TOPTAX

TOPTAX innovations a.s.

IČ:25399161

DIČ:CZ25399161

Spisová značka:B 1936, zapsáno: 1.června 1998

Einfo@toptax.cz

T+420 602 606 088

Sídlo a kancelář společnosti

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava-Poruba

Provozní doba kanceláře

PO7:00 - 17:00

ÚT7:00 - 15:00

ST7:00 - 17:00

ČT7:00 - 15:00

7:00 - 15:00

Najdete nás také zde

Poptávkový formulář

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.
Stránky jsou chráněny službou Google reCAPTCHA ochrana osobních údajů a smluvní podmínky.

Naši lidé

Majitelé
Michal Horníček, MBA
majitel a jednatel společnosti
Jan Rykaluk, MBA
majitel a jednatel společnosti

 

Asistentky
Petra Neuerová
asistentka jednatelů

 

Vedení
Ing. Monika Lagron Knápková
ředitelka společnosti/daň.poradkyně
Lucie Adamcová
vedoucí mzdová účetní
Bc. Lenka Čechová
finanční ředitelka

 

Daňové oddělení
Ing. Zuzana Kubíková
asistentka daňové poradkyně

 

Mzdové oddělení
Senior
Kateřina Vitásková
mzdová účetní senior
Tereza Niklová
mzdová účetní senior
Romana Samcová
mzdová účetní junior

 

Junior
Tereza Švomová
mzdová účetní junior

 

Účetní oddělení
Senior
Tereza Cholevová
účetní senior
Hana Hurníková
účetní senior
Gabriela Urbánková
účetní senior
Lucie Haroková
účetní senior
Zuzana Nevludová, DiS.
účetní senior
Aneta Horáčková
účetní senior

 

Junior
Bc. Jana Kratochvílová
účetní junior
Tereza Manová
účetní junior
Radoslava Janáková
účetní junior
Ondřej Vícha
účetní junior
Kateřina Jančová
účetní junior
Nikola Jančová
účetní junior
Matěj Praus
účetní junior